INOVATIVEN PROJEKT HISTORIČNIH VHODNIH VRAT


NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ
NASLOV PROJEKTA:
HISTORIČNA VHODNA VRATA
GLAVNI CILJ/NAMEN PROJEKTA:

Z inovativnim projektom historičnih vhodnih vrat bo podjetje pritegnilo pozornost do zdaj pretežno ne zastopanih kupcev, ki stremijo k ohranitvi duha in videza starih vrat. Istim bo omogočena pridobitev zahtevnega in kvalitetnega produkta z odličnimi izolacijskimi lastnostmi, kar bo podjetje povzdignilo na novo raven konkurenčnosti.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA:
  • zmanjšanje uporabe okolju škodljivih snovi
  • recikliranje in ponovna uporaba masivnega lesa iz starih vrat
  • manjša poraba energije, surovin in materialov
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
  • razvoj konkurenčnega in komercializiranega lastnega produkta historičnih vhodnih vrat

Prospekt - Historična vhodna vrata