PROJEKT DIGITALNE TRANSFORMACIJE PODJETJA


NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ
NASLOV PROJEKTA:
DOORS DIGITALNA TRANSFORMACIJA - DIGITALNE INOVACIJE ZA IZKUŠNJO KUPCA
GLAVNI CILJ/NAMEN PROJEKTA:

Z digitalno transformacijo bo podjetje izkoristilo notranje prihranke v produktivnosti, pritegnilo pozornost kupcev v tujini in sprostilo inovativnost človeškega faktorja na račun izkoristka potencialov digitalnih tehnologij.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Podjetje v sklopu projekta izvaja dve iniciativi


I. Digitalizacija procesa prodaje do proizvodnje s soustvarjanjem in obveščanjem kupcev (Kratica »DPPP-C19«)
Pričakovani učinki:
  • nadgradnja izkušnje kupca
  • časovno in stroškovno učinkovitejša proizvodnja
  • dvig digitalnih kompetenc zaposlenih
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
  • dvig nivoja kibernetske varnosti
II. Inovativni digitalni produkt – Pametna vhodna vrata in razvoj poslovnega modela vrata kot storitev (Kratica »IDPPVV-XasS«)
Pričakovani učinki:
  • dodatni prihodki prek modela najema in monetizacije podatkov
  • dvig prepoznavnosti zaradi inovativnega poslovnega modela
  • zagotavljanje sledljivosti proizvodnje in proizvodov
  • preprečevanje širjenju okužb: UV osvetlitev, opozarjanje pred izhodi v primeru karantene ali informiranje o omejevalnih ukrepih v skladu z NIJZ (COVID-19)
  • ekološki učinki: uporaba izolacijskih materialov za energetsko učinkovitost izdelka