Ognjevarna vhodna vrata - Test

Ognjevarna vhodna vrata s certifikatom


EI2 30-C po EU uredbi 305/2011 in standardu EN14351-1:2006 + A2:2016

Ognjevarna vrata preprečujejo prehod ognja iz prostora v prostor v primeru požara.
Naša vhodna vrata so testirana in certificirana za celoten trg evropske unije. EI2 30 pomeni, da vhodna vrata 30 minut garantirano zadržujejo ogenj v prostoru, tako da se le ta ne more razširti skozi vrata v drugi prostor. Ognjevarna vrata so lahko izdelana v normalni ali panik izvedbi.

Možne izvedbe EI2 30-C vhodnih vrat:

  • enokrilna vhodna vrata lesena ali les-aluminij
  • enokrilna vhodna vrata s stranskim elementom ali nadsvetlobo lesena ali les-aluminij
  • maks. velikost krila 3,75 m2
  • maks. svetla mera prehoda 1413 x 2612 mm pri enokrilnih vratih
  • maks. velikost stekla pri enokrilnih vratih 973x1948 mm
  • maks. velikost stekla pri stranskem elementu 1201x2133 mm
  • maks. višina elementa z nadsvetlobo 3450 mm
  • maks. širina elementa s stranskim elementom 3450 mm
Certifikat

Certifikat DOORS-EU


EI2 30-C po standardu ÖNorm B 3850 (VELJA SAMO ZA AVSTRIJO)
Certifikat

Certifikat DOORS-AT

Certifikati Variotec

Certifikati VARIOTEC-AT

ÜA-Zeichen

ÜA-znak za Avstrijo